Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan dalam Notis […]