Jadi laoshi gunakan newspaper bahasa cina untuk mahirkan pelajar mengenali penjodoh bilangan untuk barangan di pasaraya. Penjodoh bilangan penggunaannya contoh […]