Dalam memberi alasan untuk dikemukakan dalam surat pastikan alasan anda kukuh dan munasabah supaya majikan boleh terima. For more information […]

Surat kiriman tidak rasmi merupakan surat-surat peribadi yang biasanya ditulis kepada ahli keluarga sahabat guru penjaga dan sebagainya. Surat Kepada […]